/ Областна администрация-Плевен
В Конферентния център на Областна администрация-Видин, се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие/РСР/ на Северозападен район.

123
obs pleven

Областният управител връчва наградите от Националния конкурс „С очите си видях бедата“

Заседанието беше открито и ръководено от Албена Георгиева - председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за периода 01.01-30 юни 2019 г., областен управител на област Видин.

123
obs pleven

В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, Агенция „Пътна инфраструктура”.

Областна администрация-Плевен с поредица културни събития до края на годината

Беше направено представяне, обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение  на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2014-2020) за 2018 г.

На проведеното заседание беше представен Социално-икономически анализ на районите в Република България, като основа за процесите на планиране и програмиране на следващия програмен период 2021-2027 г. в областта на регионалното развитие.

123
obs pleven

Мирослав Петров връчи почетни отличия на МОН на 10 педагози от областта

Представители на Оперативните програми за периода 2014-2020 г. представиха и беше направено обсъждане на степента на изпълнение на съответните Оперативни програми 2014-2020 г. на територията на Северозападен район, в това число и информация за Годишните индикативни програми и предстоящите процедури по съответните Оперативни програми за 2020 г.

123
obs pleven

Представители на Агенция „Пътна инфраструктура“ информираха членовете на Съвета за напредъка по проекта за пътя „Видин-Ботевград“.