/ dariknews.archive
Медицински университет-Плевен съвместно с община Плевен се включват в Европейската седмица на общественото здраве под мотото „За по-здрави общности“. Тя ще се проведе от 13-ти до 17-ти май по решение на Управителният съвет на Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA), взето на 11-та Европейска конференция по обществено здраве в Любляна (28.11-01.12.2018 г.).

В УМБАЛ"Георги Странски" посветиха форум на Деня на медицинските сестри/СНИМКИ/

Инициативата е подкрепена от Световната здравна организация /СЗО/, Европейска комисия и всички неправителствени европейски организации в областта на общественото здраве. Европейските страни се включват в мероприятието чрез своите национални асоциации по обществено здраве. Всяка инициатива се регистрира на сайта https://eupha.org/European_Public_Health_WEEK_2019

Българската асоциация по обществено здраве (БАОЗ), създадена в Плевен, е пълноправен член на EUPHA и нея са включени 183 членове от факултетите по обществено здраве към медицинските университети (без София) и Националния център по обществено здраве и анализи.

Започва третият Национален Студентски Фестивал на медицинските университети

Председател на УС на БАОЗ е доц. д-р Гена Грънчарова, която ще представи целите и обхвата на мероприятието в радио-интервю за програма Хоризонт на 13 май. Факултет „Обществено здраве“ и Факултет „Здравни грижи“ в МУ-Плевен имат 63 члена на EUPHA чрез БАОЗ.

Във връзка с Европейската седмица на общественото здраве в МУ-Плевен съвместно с община Плевен, Студентския съвет и Асоциацията на студентите-медици в България – клон Плевен са планирани и регистрирани на сайта на EUPHA редица мероприятия:

Конкурс за „Най-изявен студент - 2019 г.” провеждат в МУ-Плевен

Спортен празник под мотото „I like to move it, move it“ в спортния комплекс „Проф. Недко Кючуков“ - на 13 май. Среща-разговор на студенти-медици 2-ри курс с ученици от основно училище „Васил Левски“ по проблемите на здравословното хранене и профилактиката на затлъстяването - 13 май

Научно-практическа конференция „За по-добро здраве на местно ниво“ - съвместна инициатива на Община Плевен, Факултет „Обществено здраве“ и Българската асоциация по обществено здраве - 16 май. Вечер на етиката на общественото здраве с прожекция и обсъждане на филма „OUTBREAK - ЗАРАЗА” за студенти от всички специалности - 16 май

Кръгла маса „Психичното здраве на подрастващите“ с модератор д-р Александър Тодоров - 17 май. Участия на преподаватели от Факултет „Обществено здраве“ в предавания по темата на ТВ „Зетра“