Центърът за обществена подкрепа в Левски набира доброволци
Центърът за обществена подкрепа в Левски набира доброволци / archive.dariknews

От 6 януари 2014 година Център за обществена подкрепа /ЦОП/-Левски стартира инициатива по набиране на доброволци, които имат желание да помагат на хора в нужда от подкрепа, да правят добри дела, готвят се да професионализират в социалната сфера или имат нужда от нови контакти с връстници и приятели.

Доброволците ще се включват в дейности като подпомагане на екипа в изпълнение на всекидневни ангажименти, разработване на анкети, организиране на публични кампании, помощ при организиране на обучения, семинари, конференции и кръгли маси. Могат да се включват заедно със специалисти в груповата работа с деца - арт-терапия, мобилна работа, работа в училищата при организиране и провеждане на кампании и други събития.

Преди да се включат в работата на Центъра, доброволците преминават специално обучение. Изготвя се график и индивидуален план за работа с тях.
Доброволците работят под прякото ръководство на психолог и арт-терапевт всеки петък от 15:00 часа.

Организаторите, чрез центровете от направление "Социални услуги" в цялата страна насърчават и провокират нови инициативи за създаването на мрежи с цел обмен и полезни взаимодействия между доброволческите групи в дългосрочен план, защото е важно да има млади хора, които искат да бъдат чути, и които имат какво да кажат.

Телефоните за връзка са: 0650/9 30 80 и GSM 0888 818 510; e-mail: levski1@sonikstart.eu - град Левски, ул. „Георги Бенковски” №2.