850 души укрили доход от 20 млн. лв. - облагат ги с лихви за 5 години назад
850 души укрили доход от 20 млн. лв. - облагат ги с лихви за 5 години назад / archive.dariknews

850 физически лица, които са били ревизирани в периода от януари до юни 2014 г. са укрили 20 млн. лв. данък върху доходите, сочат данни на Национална агенция за приходите. На всички тях са издадени ревизионни актове. Ако сумите по тях не бъдат платени в доброволния двуседмичен срок, те ще бъдат събирани принудително, допълват от приходното ведомство.

Над 80% от всички ревизии на физически лица се извършват, за да се установи съответствието между имущество и доходи. Най-често срещани са случаите, в които имуществото /имоти, автомобили, лични вещи/, които един човек притежава са на много по-висока стойност, отколкото официално обявените му доходи. В този случай ревизорите оценяват стойността на имуществото, съпоставят я с приходите и върху разликата налагат дължимия данък с лихвите за последните 5 години.

Общият размер на установените задължения за данък върху доходите на физическите лица за шестте месеца на 2014 г. за страната е 33 млн. лв. През този период инспекторите по приходите в Плевен са приключили общо 47 ревизии на физически лица. В двадесет от ревизионните актове установените задължения за данък върху доходите надвишават 10 хиляди лева. Допълнително разкритите приходи за ДДФЛ за първото шестмесечие в Офис на НАП Плевен общо са в размер на 1 041 156 лева.

При ревизиите данъчните използват информация не само за апартаменти, къщи и автомобили, които се регистрират пред различни държавни органи, но и за индивидуални покупки на висока стойност като яхти, битова техника, скъпи бижута и др. Всяка регистрирана по ДДС фирма в България подава в НАП месечно информация за купувачите си, включително техните имена и ЕГН. По този начин компютърната система често засича случаи, в които месечните вноски по лизинг и ипотечен кредит, например, са на стойност в пъти по-висока от официалния доход на съпрузите в едно домакинство.