/ Окръжна прокуратура-Плевен

Окръжна прокуратура-Плевен отчете дейността на прокурорите от Окръжна прокуратура и Районните прокуратури в Плевен, Червен бряг, Левски, Никопол и Кнежа за 2018 г.

Борислав Дамянов встъпи в длъжност зам.-районен прокурор на Районна прокуратура-Плевен

На проведеното отчетно събрание присъстваха г-н Валери Първанов - завеждащ отдел „Досъдебен“ при Върховна касационна прокуратура, г-жа Емилия Пенева - прокурор в отдел „Специализиран“ при Върховна касационна прокуратура, г-н Димитър Лещаков - прокурор в Апелативна прокуратура-Велико Търново и г-н Цветан Маринов - прокурор в Апелативна прокуратура-Велико Търново.

На събранието присъстваха председателите на Окръжен съд-Плевен, Административен съд-Плевен и Районен съд-Плевен, началниците на затворите в гр. Плевен и гр. Белене, представители на ОД на МВР-Плевен и Адвокатска колегия-Плевен, Областен управител  и кмета на  Плевен.

Увеличават се престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни в Община Плевен

Окръжният прокурор Ваня Савова представи резюме на отчетния доклад като посочи основните акценти от дейността на прокуратурата за 2018 г. През 2018 г. прокурорите от Плевенския съдебен район са наблюдавали 8428  досъдебни производства. От наблюдаваните досъдебни производства 796 са бързи производства.

През годината е приключило разследването по 7017 досъдебни производства, което е 83% от общия брой наблюдавани. В съдилищата в Плевенския съдебен район са внесени 1630 прокурорски акта, с които на съд са предадени 1781 лица. През 2018 г. с влезли в сила съдебни актове са осъдени и санкционирани 1620 лица.

По внесени искания в съда на 108 лица е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“. Отчете се намаление на броя на върнатите от съда дела, както и на постановените оправдателни присъди.