/ iStock/Getty Images
От днес е започнало принудителното премахване на автомобили в Перник, маркирани от Общинския инспекторат през 2020 г., съобщиха от Общината.

Колите са излезли от употреба, а са паркирани на тротоарите и улиците в града. Общо 145 автомобила са били маркирани през изминалата година.

От тях 106 са били премахнати доброволно и в срок, а за 39 са издадени заповеди за принудително преместване.

След приключването на дейностите комисията, в която участват служители от звено "Общински инспекторат" и ОД на МВР-Перник ще продължи работата по маркиране и премахване на излезлите от употреба МПС на територията на целия град.