/ ОД на МВР-Перник
Един от основните приоритети в работата на полицейските служители от региона е превенция на битовата престъпност като цяло и в частност в малките населени места, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Перник

Мярката е и в изпълнение на разпреденото от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за противодействие на този вид закононарушения.

Ежемесечно се изготвят графици и се сформират мобилни екипи за срещи с жителите на малките населени места. В тях са включени служители от Охранителна полиция, Криминална и Икономическа полиция.

МВР започва превантивна работа срещу купуването на гласове на изборите през октомври

Преди срещите се установяват контакти с кметовете и кметските наместници, като се уточняват часовете на посещение, които са най-удобни за местното население. Чрез местните управници се установяват и изготвят списъци на самотно живущи възрастни хора.

Полицейските инспектори или така наречените районни инспектори  при посещение на населените места правят периодични срещи с тези хора.

ОД на МВР-Перник

С всички кметове и кметски наместници е установена така наречената къса телефонна връзка, като са им предоставени телефонни номера на оперативните дежурни части и на съответните полицейски инспектори.

Целта е да се подават периодично сигнали за нередности, нарушения или извършени престъпления. Основните проблеми които се поставят на срещите с мобилните екипи са от рода на това, че няма сигнали на мобилните оператори в някои населени места, пътищата са в лошо състояние и липсва междуселищен транспорт.

Пребиха и откраднаха пенсията на възрастен мъж в Пловдивско

Тези проблеми не са от компетентността на полицейските служители, но при срещите с кметовете на общини се провеждат разговори за евентуалното им решаване. Едни от последните посещения на населени места са в община Трън.

На 11 август, мобилни екипи са посетили селата Велиново, Милкьовци, Врабча, Ездимирци и Банкя. И тук основните проблеми на живущите са липсата на покритие на мобилните оператори, лошо състояние на пътищата към и от селата и липсата на обществен транспорт.

Следващите срещи са днес - в населени места от община Земен - селата Блатешница, Пещера, Жабляно, Дивля и Враня стена.