/ iStock/Getty Images
Община Перник купува пет електрически автобуси, съобщиха от администрацията. Обявена е обществена поръчка за доставката им заедно пет бавнозарядни станции и една двойна бързозарядна станция.

Обновяването на превозните средства в града се извършва по проект за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт.

С влизането в експлоатация на електробусите ще се намалят разходите за електрическа енергия, ще се повиши привлекателността на обществения транспорт, възможно е и обслужване на нови градски зони.

Проектът се реализира от община Перник и общинското дружество "Градски транспорт" ЕООД с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г." Прогнозната стойност на новото транспортно оборудване е 5 150 000 лв.
БТА