Инкасаторите от "ВиК"-Перник спират посещенията по домовете, съобщиха от водоснабдителното дружество.

Мярката се базира на предписание на местната РЗИ за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

Обновяват канализация и водопроводи в Перник и Радомир

Изключение ще се прави за служебни лица от дружеството само при спешни аварийни ситуации.

Гражданите се умоляват да извършват самоотчет на водомерите и да го предоставят на инкасатора по телефона.

"Водоснабдяване и канализация" ООД обслужва 82 066 абонати на територията на региона.
БТА