/ iStock/Getty Images
"Индустриална и логистична зона Перник" ЕАД иска заем от общината в размер на 240 000 лв., съобщиха от администрацията. Сумата е предназначена за оперативната дейност на дружеството и за осъществяване на идеята за модерен индустриален парк в града.

Необходимо е да се извърши геоложко проучване на терена на индустриалната зона, да се изработи подробен устройствен план, да се закупят различни видове софтуер и др.

Търговското дружество е създадено през 2018 г., с решение на Общинския съвет, като капиталът му е общински. При учредяването му са апортирани два поземлени имота и е назначен първият съвет на директорите.

Дейността на предприятието включва изграждане и управление на индустриалната зона в града, с цел създаване на по-благоприятен бизнес климат, привличане на нови инвеститори и откриване на нови работни места. По същество дружеството няма никаква дейност до началото на 2021 г., когато е назначен временен съвет на директорите.

Искането за отпускане на заем ще бъде разгледано на утрешното заседание на Общинския съвет. Предлага се кредитът да е с годишна лихва 2,85 процента, да бъде върнат след две години, като първата година ще има гратисен период.
БТА