/ iStock/Getty Images
С обвинителен акт на Районната прокуратура в Монтана е повдигнато обвинение на 23-годишна жена, привлечена към наказателна отговорност за присвояване на пари, съобщиха от обвинението.

Земеделски производител отива на съд за документна измама

От 2016 г. тя е работила като технически сътрудник във фирмата на земеделски производител. Жената била обучена за работа с ползваните компютърни програми и ѝ бил предоставен достъп до електронно банкиране с банковите сметки и паричните средства, в т.ч. ѝ били поверени пароли за достъп на програми, софтуери, по които се извършвали плащания и различни справки.

Разполагала с печатите на всичките дружества и фирми на работодателите й и имала достъп до квалифициран електронен подпис. В рамките на служебните ѝ задължения на обвиняемата било вменено да разплаща задължения към фирми за закупени стоки, както и изплащането на ренти по сключени арендни договори и такива за наем на земеделска земя.

Ръководството на фирмата установило липса на парични средства от касата в размер на 4 000 лева, до която имала достъп единствено тя. При изясняване на случилото се тя признала, че била взела въпросната сума за лични нужди от средствата, предназначени за изплащане на ренти.

Вследствие на инцидента трудовото правоотношение с нея било прекратено, но тя продължила да работи неофициално, за да възстанови парите. Обвиняемата обещала на шефовете, че това няма да се повтори и отново била официално назначена на работа.

През юни 2020 г. във фирмата се очаквало сключване на сделка за зърно на голяма стойност. Във връзка с предстоящо авансово плащане била направена проверка за предходната година с цел установяване наличността по всички банкови сметки.

Земеделски производител отива на съд заради неверни сведения при кандидатстване за евросубсидии

Ръководството получило извлечения за конкретен период, като при преглед на разплащателните сметки било констатирано, че в повечето случаи, касаещи изплащане на суми за наем на земеделска земя, фигурира една сметка, но различни имена на клиенти. Оказало се, че титулярът на въпросната сметка е жената, която отново присвоила чужди пари, но този път по банков път.

За случая била сигнализирана полицията. В хода на разследването е било установено, че обвиняемата е извършила 30 трансакции на различни парични суми от сметките на работодателя си към собствените си сметки.

Като основание за направените плащания тя е посочила „изплащане рента за земеделска земя“ на различни лица или номера на имоти. Според заключението на вещото лице по изготвената оценителна експертиза, размерът на липсващите парични средства е 24 975,73 лева.

Причинените от обвиняемата имуществени вреди не са възстановени. Предстои делото да продължи в съда.