/ iStock/Getty Images
"През година общината в Монтана изпълнява 14 проекта на обща стойност 36 млн. лв.", съобщи кметът Златко Живков.

Някои продължават от миналата година, но има и много нови, сега стартирали. Всички проекти се финансират от европейски фондове.

Инсталация за преработка на отпадъци за 6,1 милиона лева изгради община Монтана

Преди дни е завършило изпълнението на проект за изграждане на компостираща инсталация, с която от зелената листна маса ще се произвежда компост за торене на земеделски площи и се намалява обемът на боклука, който се загробва в депото за отпадъци.

От миналата година продължава изпълнението на голям проект за очистване на атмосферния въздух над града. Останалите проекти са свързани с предоставянето на нови услуги за деца и възрастни в риск, разширяването на патронажната грижа, модернизация на образователната инфраструктура, подобряване на нематериалното културно наследство, допълни кметът.
БТА