/ iStock/Getty Images
За една година община Монтана изгради компостираща инсталация за преработка на зелени отпадъци и биотор на депото за твърди битови отпадъци край града, съобщи кметът на Монтана Златко Живков.

Проектът е на стойност 6,1 милиона лева и се финансира от Оперативна програма "Околна среда" на ЕС и бюджета на Република България, които осигуряват 85 на сто от средствата, а община Мотана участва с 567 553 лева, уточни Живков.

Инсталацията е разположена в местността "Неделище" на 7 километра от Монтана в землището на село Крапчане . Тя е с капацитет 6150 тона годишно, като ще преработва разделно зелени и биоразградими отпадъци и ще произвежда висококачествен компост. За работата на инсталацията е осигурена необходимата техника - товарач, два контейнера, трактор, две ремаркета, мини товарач, обръщач на компостни редове, мобилно барабанно сито за рафиниране на компост, шредер и полупропусклива мембрана за покриване на компостни редове.

Кметът Златко Живков заяви, че новата компостираща инсталация е поредната стъпка на местната власт в Монтана за изграждане на модерна инфраструктура в областта на защитата на околната среда. През последните 18 години в Монтана са изградени депо за твърди битови отпадъци, градска пречиствателна станция, сепарираща инсталация, депо за едрогабаритни и опасни отпадъци, подменени са тръбите на водопровода и канализацията при водния цикъл на града, въведена е система за разделно събиране на отпадъците, а в момента се изпълнява програма за подобряване качеството на атмосферния въздух. Според Живков община

Монтана е една от малкото в страната, изпълнили толкова много екологични проекти в последните години.
БТА