/ www.ecology-and-infrastructure.bg
Изграждането на компостиращата инсталация за преработка на биоразградими отпадъци в Лом се осъществява по график и до края на годината се очаква тя да заработи, като капацитетът й ще е над 3000 тона годишно.

Новата инсталация се намира в местността "Под шосето" край квартал "Момин брод". Тя се простира на площ от 16 467 квадратни метра.

Площадката и клетките за преработка на биоразградимите отпадаци, както и необходимите помещения, вече са изградени. В момента се довършват бетоновите настилки и оградата. Очаква се доставката на преработващата техника и контейнери, уточниха от общината в Лом.

В Чирпан обмислят изграждане на сепарираща и компостираща инсталация

С пускането в експлоатация на компостирищата инсталация ще бъде въведена нова система за разделно събиране и транспортиране на събраните биоразградами отпадъци до съоръжението, където те ще се преработват в компост. Така количеството на изхвърляните биоразградими отпадъци ще се намали.

Общата стойност на проекта е 3 213 756 лева, от които безвъзмездната финансова помощ от ЕС е 2 410 619 лева, а съфинансирането от община Лом е 803 137 лева, уточниха от местната администрация.
БТА