/ iStock
Временно е прекъснато водоподаването в Тетевен, съобщиха от ВИК.

Поради силно замътване на водата от Речно Водохващане „Болованджика“ е нарушено водоподаването за града до нормализиране на водата за питейно - битови нужди и нормално подавана по водопроводната мрежа.

Допълнителна информация може да получите на телефон: 0889/ 404-158 и 0678/ 52-174 - Дежурен/Технически Ръководители.