/ община Стара Загора
В Ловешка област 115 машини и автомобили ще поддържат републиканските пътища през зимата. Това е посочено по време на заседание на щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия, проведено неприсъствено.

От там уточняват, че Областно пътно управление- Ловеч има сключен договор за извършване на поддържане на републиканските пътища. Изготвен е план за зимно поддържане, налични са необходимите материали и препарати за това.

От Областната дирекция на МВР са информирали, че има разработен план за поддържане на пътната мрежа при влошени метеорологични условия и провеждане на съвместни мероприятия при обилни снеговалежи, снегонавявания, обледявания и възникване на кризисни ситуации.

8 516 127 лв. са предвидени за зимно поддържане на пътищата в област Благоевград

По общините са извършени обходи и огледи на общинската пътна и улична мрежа, като за констатираните проблемни участъци са предприети мерки за подобряване на безопасността на движението. Пребоядисани са пешеходни пътеки, положена е маркировка на пътната мрежа, е станало ясно на заседанието.

Във всички общини е създадена организация за почистване на уличните настилки и на четвъртокласната пътна мрежа, за осигуряване на гориво и транспорт за учебните и социални заведения. Шест от общините в областта са сключили договори с фирми за осигуряване на проходимостта на общинската пътна мрежа, а за Ябланица и Луковит това предстои. Подсигурени са необходимите материали за поддържане на уличната и общинската пътна мрежа. Общините са създали организация за снабдяване на населението със стоки и услуги от първа необходимост при тежка зимна обстановка.

Организирано е здравното и медицинското осигуряване на населението през зимния сезон, допълват от администрацията.
БТА