В Троянско е установено наличие на гъсеници на нощната пеперуда борова процесионка единствено в борова гора край село Бели Осъм.

Това информираха от общинската администрация във връзка със зачестили запитвания от граждани за евентуално превантивно пръскане срещу гъсеници на пеперудата борова процесионка (Thaumetopoea pityocampa) в жк „Лъгът“. 

Предстои следващо третиране срещу боровата процесионка в Старозагорско

Предписанията на Лесозащитна станция-София, са за механична борба чрез изрязване и изгаряне на ниско разположените зимни къдели, а за високо разположените се прилагат капани. Няма предписани химически методи (пръскане с химически препарати)  за борбата с тази пеперуда.

Държавното горско стопанство-Троян, провежда мероприятия за справяне чрез използване на биологичен метод за ограничаване разпространението на този вид пеперуда. Те се хранят с листата на различни видове борове, като характерни за района са черния и белия бор.

Гнездата на косматата гъсеница са разположени по върховете на боровите дървета и лесно се забелязват, защото приличат на „къдели захарен памук“.

В нито едно населено място в урбанизираните райони на територията на община Троян няма установени представители на нощната пеперуда борова процесионка.

Боровата процесионка – защо е опасна и как да се предпазим

Специалисти съветват гражданите да запазят спокойствие и уверяват, че алергична реакция може да се получи в някои случаи, само при пряк досег с гъсеницата. 

В интервю доц. Марио Лангуров, ентомолог в Националния природонаучен музей към Българската академия на науките (НПМ-БАН), каза, че не може да се говори за нашествие на гъсениците на боровата процесионка. 

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня
Даниела Балабанова. БТА