Борова процесионка (Thaumetopoea pityocampa) е вид молец от семейство Thaumetopoeidae, разред Пеперуди “Thaumetopoea Pityocampa Schiff”. Гъсениците от този вид притежават хиляди мънички косъмчета, покриващи тялото им, които съдържат дразнещ протеин, наречен тауметопоеин.

Боровата процесионка е един от най-разпространените вредители в иглолистните насаждения в страната. Името „процесионка“ е свързано с начина на придвижване на гъсениците от вида, движат се една след друга в процесия. Гъсениците се хранят с иглиците на различни видове бор, с което причиняват обезлистване на дърветата. Ежегодното обезлистване води до физиологично отслабване на растенията, но до момента няма установено загиване на отделно дърво или гора от тяхното нашествие. Видът е описан за първи път от австрийци през 1775 г., а от 1910 г. е известен в България.

борова процесионка
iStock photos/Getty images

Защо е опасна за хората и животните

Процесионката е опасна за хората и животните, защото причинява силни алергии.

Нашествие на опасни гъсеници у нас - за какво да внимаваме (СНИМКА/ВИДЕО)

Парливите космици
на боровата процесионка са опасни и причиняват обриви, а при по-чувствителните хора и при домашните животни могат да доведат до респираторни проблеми и алергични реакции. Ето защо е препоръчително да не се пипат гъсениците и белите къдели по дърветата с голи ръце.Като основен и типичен вредител в иглолистните гори на България, биологията на боровата процесионка е добре позната за специалистите.

Ежегодно се извършва мониторинг на разпространението и плътността ѝ и при определени условия се планират лесозащитни мероприятия.

При наличие на повреди от борова процесионка, ангажимент за сигнализиране в Изпълнителна агенция по горите имат собствениците на горски територии, както и лицата, на които територията е предоставена за управление.

Борбите с вредителя са два вида: въздушно пръскане с биологични препарати на средно и силно засегнати територии и механична борба при слабо нападение.

борова процесионка
iStock photos/Getty images

Предпазни мерки:

• Не докосвайте и не се доближавайте до гъсениците или техните гнезда (белите къдели по дърветата);
• Не позволявайте на домашните животни да се приближават към гъсениците или гнездата;
• Учете децата да не докосват гъсениците или гнездата им;
• Посетете фармацевт за облекчаване на кожни или очни раздразнения след възможен контакт;
• Консултирайте се с лекар, ако смятате че сте имали сериозна алергична реакция;
• Посетете ветеринарен лекар, ако смятате, че вашият домашен любимец е бил сериозно засегнат.

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня