/ Pixabay
Първият успешно завършил обучението си стипендиант на Общинския фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор "Здравеопазване" в Троян започна работа като медицински рехабилитатор в МБАЛ "Д-р Георги Стоев-Шварц", съобщават от общинската администрация. В момента още двама студенти по медицина получават подпомагане, като се очаква да започнат работа в близките няколко години.

От Общината припомнят, че Фондът, финансиран към момента със средства от общинския бюджет, е основан през 2017 г. като инструмент, чрез който да се повлияе положително върху тенденцията за застаряване и недостиг на медицински специалисти в общината. Идеята следва модела на изпитаната в миналото практика за привличане на млади специалисти в организациите чрез отпускане на стипендия.

Седем млади здравни специалисти са одобрени за финансово подпомагане от Общинския фонд "Здраве"

Възможност за привличане на средства в него има и чрез дарения или чрез финансиране от публични програми и проекти. Чрез средства от Фонда се подпомага обучението и специализацията на лекари, медицински сестри, акушерки и лаборанти за нуждите на лечебните заведения на територията на общината.

Финансовото подпомагане се осъществява под формата на ежемесечни стипендии за съответната учебна година в размер на 60 на сто от минималната работна заплата в страната, а стипендиантът се задължава да работи в някое от двете болнични заведения в града за срок, не по-кратък от времето, през което е получавал стипендия.

За да бъде популяризирана и разширена дейността на Фонда, наскоро Общинската администрация е изпратила писма до ректора на Плевенския медицински университет и до директора на Медицински колеж - Плевен, с молба да съдействат за контакт със студенти, които биха желали да се реализират професионално в община Троян.

В ход е и прилагането на други мерки за кадрово обезпечаване на общината с медицински специалисти, включително предоставяне на безплатни общински жилища и парцели за строителство на желаещите да се преместят и работят в троянските болници.

Приемът на документи за подпомагане от Фонда е целогодишен.
БТА