/ iStock/Getty Images
Равнището на регистрирана безработица в област Ловеч продължава да се понижава и през юни е достигнала 7,8%.

Отчита се намаление от 0.7 пр. пункта спрямо предходния месец, както и спад на годишна база с 4.5 пр. пункта, съобщиха от Регионалната служба по заетостта в Ловеч. В края на миналия месец регистрираните безработни в бюрата по труда в областта са били 4 365, което е с 403 лица по-малко от май. На годишна база се наблюдава намаление с 2 512 лица.

Най-ниска е била безработицата през юни в община Троян - 4.2% и Община Ловеч - 4.3%. Най-висока е отчетена в общините Угърчин - 21.9% и Ябланица - 22.4%. През юни 666 безработни лица са постъпили на работа, с 203 повече спрямо май, но с 204 по-малко спрямо същия месец на предходната година.

Актуализацията на бюджета - министър Василев обясни какви пари за какво са предвидени

Малко над 70% от започналите работа през юни са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост - 47.2%, търговията - 20.8%, хотелиерството и ресторантьорството - 7.8%, строителство - 7.0%, аграрен сектор - 3.2%.

Почти 200 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца по програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Новорегистрираните безработни в Бюрата по труда в областта са 453, а заявените работни места на първичния пазар на труда през юни са били 320, или с 52 (с 14.0%) по-малко от предходния месец и с 117 (57.6%) повече спрямо същия месец на миналата година, допълват от Регионалната служба по заетостта в Ловеч.
БТА