ОКИЦ и АСД с нон-стоп дежурства
ОКИЦ и АСД с нон-стоп дежурства / netinfo
Вече функционира 24-часовото дежурство на Оперативния комуникационно-информационен център /ОКИЦ/ на Министерството на извънредните ситуации в гр. Кърджали.

Съгласно изискванията на Закона за защита при бедствия центъра приема и оценява информацията за възникнали бедствия; уведомява компетентните органи на единната спасителна система и координира по-нататъшната дейност на основата на стандартни оперативни процедури; уведомява органите на изпълнителната власт за възникнали бедствия; включва допълнителни сили и средства на основните и други съставни части на единната спасителна система съгласно плана за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи по искане на ръководителя на място, на кмета или на областния управител.

Изпращане на информация до ОКИЦ за станало събитие, инцидент или бедствие на територията на областта, може да подаде всяко юридическо и физическо лице на тел. 0361/87112 или 0886 404111.

Въведено е и 24-часово дежурство в отдел „Аварийно-спасителни дейности” /ОАСД/ - тел: 0361/64 112 или 0884 498572, на Териториална дирекция „Гражданска защита” - гр. Кърджали. Служителите от отдела са обучени и осигурени с необходимото оборудване и техника за извършване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи.

Искане от юридическо или физическо лице за участие на екип от ОАСД при възникнала критична ситуация на територията на област Кърджали следва да става чрез посочените по-горе телефони за ОКИЦ и ОАСД.