Въвеждат лимит за дървата за огрев на едно домакинство от общински гори в Кюстендил
Въвеждат лимит за дървата за огрев на едно домакинство от общински гори в Кюстендил / Дарик Нюз,архив

Община Кюстендил предлага да бъде въведен лимит за добив от общински гори на дървесина за огрев, на едно домакинство- до 8 пространствени кубически метра широколистни и до 10 куб. м. иглолистна дървесина. С докладна до ОС се определя и лимит за иглолистна строителна дървесина за едно домакинство до 3 куб. м.
Предложената цена е 20 лв. с ДДС за 1 пространствен кубичен метър широколистни и 10 лв. за иглолистни дърва за огрев.
За издаването на превозен билет и удостоверение на правоимащите ще се плаща по 1, 50 лв.
Общинският съвет реши в края на 2015 г., за задоволяване на потребностите на местното население с дърва за огрев и строителна дървесина, без право на продажба за отоплителен сезон 2016/ 2017 г. от общински горски територии да бъдат предоставени 1 700 плътни кубични метра широколистни и 900 куб. м. иглолистни дърва за огрев и 100 куб. м. иглолистна строителна дървесина.
Разпределението ще става по списъци, изготвени от кметовете и кметските наместници по населените места в общината.