/ Влади Владимиров, Дарик Кюстендил ,архив
Значителен е броят на делата образувани в Административен съд-Кюстендил по жалби на затворници, това констатира председателят на съда Галина Стойчева. През тази година почти всеки ден има такива жалби подадени в съда. Те са били преобладаващата част от 83-те искови молби подадени през миналата година.

“Значително е увеличението на тези дела. Най-често затворниците подават жалби с искания за промяна на режима от строг в общ, заради лошите условия в килиите, за преместване от затвора в затворническо общежитие, неадекватно лечение в затвора, отказ за доставка на някаква хранителна пратка и други”, каза Галина Стойчева.