Успешна атестация за всички планински спасители от Кюстендилския отряд
Успешна атестация за всички планински спасители от Кюстендилския отряд / ПСС отряд Кюстендил
В Осоговската планина се проведе атестация на ПСС Отряд Кюстендил. Всички планински спасители бяха атестирани успешно.

Успешна атестация за всички планински спасители от Кюстендилския отряд
ПСС отряд Кюстендил

Успешна атестация за всички планински спасители от Кюстендилския отряд
ПСС отряд Кюстендил

Успешна атестация за всички планински спасители от Кюстендилския отряд
ПСС отряд Кюстендил

Атестацията бе извършена от инструктори от Дупница и Благоевград, и лекар от София, командировани от Централната дирекция на ПСС. Сред задачите пред планинските спасители от Кюстендилския отряд бе правене на парапет в опасен участък.

Успешна атестация за всички планински спасители от Кюстендилския отряд
ПСС отряд Кюстендил

Успешна атестация за всички планински спасители от Кюстендилския отряд
ПСС отряд Кюстендил

Успешна атестация за всички планински спасители от Кюстендилския отряд
ПСС отряд Кюстендил

Спускане на рапел до пострадал и изпълнение на задача поставена за определен вид травматизъм от лекар и спускането му с количка- маликер.

Успешна атестация за всички планински спасители от Кюстендилския отряд
ПСС отряд Кюстендил

Успешна атестация за всички планински спасители от Кюстендилския отряд
ПСС отряд Кюстендил

Дарик- Кюстендил