/ МРРБ
С над 15 млн. евро програмата ще повишава конкурентоспособността на местната икономика и ще насърчавана целогодишния туризъм
Стартира поканата за изграждане на ГКПП „Клепало“ между България и Северна Македония, съобщиха от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Разкриването на граничния пункт, свързващ Струмяни и Берово, е стратегически проект в новата Програма за трансгранично сътрудничество България-Република Северна Македония 2021-2027.

Решението бе взето в рамките на  първото заседание на Комитета за наблюдение на програмата, което се проведе в Струмица. На него бяха одобрени Насоките за кандидатстване на подготовката и строителството на граничния пункт, който ще се финансира с над 10.3 млн. евро от програмата.

Започва изготвянето на инвестиционен проект за ГКПП „Клепало“

Бенефициенти са Областната администрация в Благоевград и Митническото управление в Република Северна Македония. „Това реално е първата покана за кандидатстване по програмата.

Ще реализираме една 20-годишна мечта на жителите от региона, при това в много важен момент в развитието на отношенията между двете държави“, коментира заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева, която съпредседателства заседанието.

Тя допълни, че изграждането на новия граничен пункт ще улесни натоварения трафик между двете държави, ще стимулира икономическото развитие на региона и ще осигури директен достъп до магистрала „Струма“, която е важна част от трансевропейската транспортна мрежа.

Програмата ще подкрепя и инвестиции в зелена инфраструктура за постигне на по-здравословна, естетична и функционална среда в населените места чрез изграждане на подходящи зелени пространства.

За целта са предвидени над 5.2 млн. евро по Приоритет 1 „По-зелен трансграничен регион“. При реализацията на Приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“ ще се следва специално разработената Териториална стратегия.

Тя ще се управлява от Ръководен борд, който проведе учредителното си заседание в Струмица. По време на срещата стратегията беше одобрена единодушно и бяха избрани двамата съпредседатели на борда - Илко Стоянов, кмет на Благоевград и Андреа Златкова, координатор в Центъра за развитие на източния регион за планиране на Република Северна Македония.

Членове на борда са заинтересованите страни от трансграничния регион, които са участвали в изработването на стратегическия документ – регионални и местни власти, професионални организации, представители на бизнеса и неправителствения сектор.

Териториалната стратегия се фокусира в две направления: повишаване на конкурентоспособността на местната икономика чрез технологична трансформация и насърчаване на целогодишния туризъм с интелигентни решения.

За проекти в тези области са определени 15.6 млн. евро, представляващи половината от средствата по програмата. Отварянето на мерки по стратегията ще започне през първата половина на 2023 г.