Старт на първите 45 проекта за над 10 млн. евро по ТГС България- Македония
Старт на първите 45 проекта за над 10 млн. евро по ТГС България- Македония / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил

Стартира изпълнението на първите 45 проекта за над 10 млн. евро по програмата ИНТЕРРЕГ - ИПП Програмата България - Македония 2014-2020. На официална церемония в София заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и заместник-министърът на местното самоуправление на Република Македония Люпчо Пренджов връчиха договорите на бенефициентите от двете държави.

Старт на първите 45 проекта за над 10 млн. евро по ТГС България- Македония
netinfo

Бенефициенти от българска страна са местни власти, неправителствен сектор и бизнес организации от областите Благоевград и Кюстендил, а от македонска страна - от Куманосвски регион, Щип и Струмица.
Участници в церемонията бяха зам.- кметът на община Кюстендил Росица Плачкова, главният секретар на Областна администрация Гергана Михайлова, кметът на община Бобов дол Елза Величкова, както и от страна на неправителствения сектор- Иван Андонов, Йордан Беловодски, Яни Георгиев.

Старт на първите 45 проекта за над 10 млн. евро по ТГС България- Македония
netinfo

Община Кюстендил ще реализира проект в сферата на туризма, за подобряване на инфраструктурата при Скакавишкия водопад.

Областна администрация- Кюстендил ще работи по проект за 3D визуализация на туристическите обекти в областта. Детска градина "Първи юни" спечели проект с екологична насоченост, който предвижда поставянето на соларни панели, изграждането на екоплощадки за децата и екокабинети, както и саниране на сградата на филиала в Соволяно.

Старт на първите 45 проекта за над 10 млн. евро по ТГС България- Македония
netinfo

„Днес правим изключително важна стъпка, имайки предвид закъснението, с което стартира програмата. Само за период от 6-7 месеца ние не само стартирахме процедурите по нея, но и подсипваме първите договори, с което даваме възможност за усвояване на около половината от ресурса й", подчерта зам.-министър Николова.
Одобрените проекти са в областта на опазването на околната среда, устойчиво оползотворяване на природните ресурси, диверсификация на туристическия продукт, който се предлага в пограничните региони, и създаването на нови атракции и посетителски маршрути, които ще дадат възможност регионите да имат своя по-голям принос в туризма и увеличение на туристопотока, а това от своя страна ще доведе до икономическо развитие и растеж в регионите. Превенция на риска от бедствия и аварии, енергийна ефективност и образователни инициативи са другите мерки в одобрените проекти. Има и много инициативи за подобряване на конкурентоспособността в района с мерките, които касаят малките и средни предприятия, включително изграждане на 11 стартиращи предприятия с финансиране от ЕС по програмата. Те целят разкриване на нови работни места, с които да се ограничат миграционните процеси от малките към големите населени места.

Старт на първите 45 проекта за над 10 млн. евро по ТГС България- Македония
netinfo

„Очакваме с тези 45 договора да можем да постигнем 15 от общо 27-те резултати-индикатори, които сме си поставили като цел до края на 2023 г. Тези проекти са изключително важни и разчитаме да ги изпълните качествено и в срок. Много държим да се постигнат ефектите от тях и граничните райони в Македония и България да продължат да развиват своята икономическа активност и добросъседски отношения, така че да постигнем балансирано развитие и намаляване на икономическите и социални различия между регионите", коментира още Николова.
Очаква се втора покана по програмата да бъде обявена в края на 2017 г. при решение на Комитета за наблюдение на програмата.

Старт на първите 45 проекта за над 10 млн. евро по ТГС България- Македония
netinfo