ОД НА МВР КЮСТЕНДИЛ
ОД НА МВР КЮСТЕНДИЛ
Преминаващите през изградените КПП ще бъдат проверявани обстойно както за наложена карантина, така и за обстоятелството «отиване на работа».
Пътните полицаи ще следят стриктно както за спазване на правилата за движение, така и да не се допуска пътуване извън допустимите поводи.
Служители на ОДМВР и служители на РСПБЗН ще упражняват контрол в района на храмовете – черкви и манастири, както за спазването на противопожарните норми, така и на мерките за недопускане  на заразяване с коронавируса. Ще се следи стриктно за спазването на отстоянията и ползването на лични предпазни средства.