Ръст на аграрния сектор в икономиката на област Кюстендил

Ръст на аграрния сектор в икономиката на област Кюстендил
Ръст на аграрния сектор в икономиката на област Кюстендил

Делът на аграрния сектор в икономиката на област Кюстендил се увеличава с по 2,5% от 2013- 2015 година. Преобладава овощарското производство, сериозен ръст се отбелязва при техническите култури и животновъдството, отбеляза зам.- министърът на земеделието и храните Георги Костов. Той промотира в Кюстендил кампанията "Подкрепяме Българското". Срещата със земеделски стопани и производители от областта откри областният управител Виктор Янев. Експерти от министерството представиха възможностите за кандидатстване по програмата за Развитие на селските райони и за получаване на субсидии.

Ръст на аграрния сектор в икономиката на област Кюстендил

"Българските храни са здравословни и вкусни, и това трябва да се възпитава и поощрява. Целта на министерството е да подпомагаме дребните и средни производители, да се утвърдят на пазара. Посланието от министър Десислава Танева е да се работи, не за получаване на субсидии, а за да си икономически устойчив. Не трябва да произвеждаме, заради субсидията, а заради пазара", каза зам.- министър Костов.

Ръст на аграрния сектор в икономиката на област Кюстендил

Той представи и последните решения на ДФ "Земеделие", които са за подпомагане на животновъдите, пчеларите и земеделските стопани с овощни градини, за мероприятия по растителна защита през зимния период.
Най- късно, до средата на ноември ще започне и връщането на акциза върху горивата на земеделските производители. "Този път, това няма да става с ваучери, а с директни плащания", заяви Костов.