РУО- Кюстендил: Всички училища и детски градини са готови за новата учебна година
РУО- Кюстендил: Всички училища и детски градини са готови за новата учебна година / Дарик- Кюстендил,архив

Училищата, детските градини и обслужващите звена в област Кюстендил имат готовност за откриване на учебната 2016/2017 година. Осигурени са учебници, учебни помагала и учебна документация за началото на учебната година. Създадени са необходимите санитарно-хигиенни условия в сградите на училищата в областта, коментират в отговор на въпрос на Дарик от Регионалното управление на образованието в Кюстендил.
По информация на директорите на училищата, ремонтните дейности ще приключат до началото на учебната година.
Доставени са учебниците и учебните помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас в училищата и учебните помагала в детските градини на територията на област Кюстендил. До 14.09.2016 г. предстои доставката на учебниците по история и цивилизация за V клас, съгласно график утвърден със заповед на министъра на образованието и науката.
На въпрос на Дарик, за това има ли липса на учители в училищата, от РУО- Кюстендил отговарят: "Към настоящия момент, директорите на училища не съобщават за проблеми с ресурсната обезпеченост. Свободните работни места за учители са обявени от директорите на училищата в РУО - Кюстендил и в Бюро по труда. Документите се подават в училищата, където са обявените свободни работни места и назначаването се извършва от директора на съответното училище.