РИК-Кюстендил смени хората, които ще приемат изборните книжа. Отговорността поема ръководството
РИК-Кюстендил смени хората, които ще приемат изборните книжа. Отговорността поема ръководството / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил

Районна избирателна комисия-Кюстендил промени свое решение и замени двама от членовете на групата, упълномощена да приеме отпечатаните хартиени бюлетини и изборни книжа и материали, и да осъществи контрол при транспортирането, доставката, разпределението и съхранението им, както и да подпише съответните приемно-предавателни протоколи.

Първоначално бяха упълномощени - Андрей Емилов Благоев, Катя Боянова Тасова и Десислава Красимирова Ангелова, с новото решение, отговорността поемат председателят на РИК-Кюстендил Димитрина Христова, секретарят на комисията Тодорка Илиева-Скрипкина и зам.-председателят Андрей Благоев.

"С оглед обема на работа и допълнителното задължение за осъществяване на контрол по разпределението и съхранението на бюлетините и обективна невъзможност за участие в посочените дейности следва определените членове - Катя Боянова Тасова и Десислава Красимирова Ангелова да бъдат заменени с други членове на комисията", пише в мотивите си към решението РИК-Кюстендил. Запазва се изискването, тримата членове, които ще отговарят за изборните книжа да бъдат от различни политически сили.