РИК-Кюстендил ще контролира общините за бюлетините в излишък
РИК-Кюстендил ще контролира общините за бюлетините в излишък / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил, архив

Районната избирателна комисия в Кюстендил изисква от общинските администрации точна справка, за броят и номерата на бюлетините, които няма да бъдат разпределени по СИК. Трябва да е ясно мястото за съхранение на тези бюлетини и служителят, който е отговорен за съхранението им, каза за Дарик председателят на РИК Красимир Петров.
Общинските администрации следва да извършат разпределение на получените от Областна администрация - Кюстендил изборни книжа, съвместно с упълномощените представители на Районна избирателна комисия в Десети район - Кюстендилски, по избирателни секции. В случай, че след извършеното разпределение има остатък от бюлетините, т.е. не всички бюлетини са разпределени за предаване на съответните секционни избирателни комисии следва съответните общинска администрация да предостави информация на Районна избирателна комисия в Десети район - Кюстендилски относно следните обстоятелства:

1. Брой на бюлетините, които няма да бъдат предавани на секционните избирателни комисии /остатък/, описани по номера .

2. Трите имена и ЕГН на съответния служител на общинската администрация, отговарящ за съхранението на описаните бюлетини;

3. Мястото на съхранение на описаните бюлетини, както и редът по който ще бъде осъществявана охраната на помещението.
Информацията следва да бъде предоставена на Районна избирателна комисия в Десети район - Кюстендилски незабавно след комплектоване на материалите за предаване на секционните избирателни комисии. Краен срок за получаване 24.05.2014 г.