Пътен полицай до всяко училище за първия учебен ден в област Кюстендил

Областна комисия по безопасност на движението
Областна комисия по безопасност на движението / Областна администрация
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата проведе свое заседание по заповед на Областният управител на област Кюстендил Виктор Янев. Поводът за свикване на заседанието бе предприемане на мерки за опазване живота и здравето на учениците в област Кюстендил във връзка с първия учебен ден и учебната 2017/2018 година, както и за намаляване на пътните произшествия през есенно- зимния сезон в участъците с повишена концентрация. В състава й влизат кметове на общини, експерти в организацията на транспортните схеми, както и ръководителите и директори на териториалните звена.

Областна комисия по безопасност на движението
Областна администрация

„Изпратени са сигнални писма за създаване на организация до всички кметове със стартирането на учебната година. Направено е и предписание да се поднови пътната маркировка и осветление около района на училищата“ – докладва пред комисията началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гл. инсп. Радослав Боюклийски. От думите му стана ясно още, че е насрочена среща с директорите на училищата, на която ще им бъдат предоставени контактни данни на полицейските инспектори, които ще обслужват техния район.
Гл. инсп. Боюклийски увери, че за първия учебен ден целият наличен състав на сектор „Пътна полиция“ ще се оптимизира, за да осигури пътен полицай за всяко училище. Ще бъдат извършвани и ежедневни проверки в питейните заведения относно продажба на алкохол и цигари на малолетни и непълнолетни лица.

Инж. Боян Илиев от Областно пътно управление – Кюстендил представи доклад за оперативната обстановка, по отношение на общо ръководство на Републиканската пътна мрежа, в изпълнение на държавната политика по проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на територията на област Кюстендил. Той включва състояние на автомагистралите, въведените ограничения, състояние на РПМ и възникнали инциденти във връзка със състоянието на пътната инфраструктура.
 
Областна администрация