/ DarikNews.bg
 Община Кюстендил представя проект за патронажна грижа, съобщиха от Общината.

Представянето на проекта е в заседателната зала на Община Кюстендил. Проектът носи името „Патронажна грижа + в Община Кюстендил“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура чрез директно предоставяне на „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.

Служебният премиер назначи нови заместник областни управители

Основна цел на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда от специалистите, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID19.

Изпълнението на проекта ще осигури продължаване и надграждане на подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата, които са най-застрашени от Корона вируса на територията на община Кюстендил.
Агенция "Фокус"