/ netinfo
Предложението на общинският съветник Костадин Костадинов за реформи в сферата на образованието не срещна достатъчна подкрепа сред колегите му. Въпреки, че 14 общински съветници гласуваха „за“ липсата на квалифицирано мнозинство остави предложенията без положителен отговор.

Директорите на училищата в Дупница съгласни с централизиран прием в първи клас

С 14 гласа „за“, 1 „против“ на Асен Пилев от ГЕРБ и 2 „въздържал се“ на Станислав Павлов и Ивайло Петров от БСП докладната записка на Костадин Костадинов за реформи в сферата на образованието не беше приета заради липсата на квалифицирано мнозинство.

Преди разглеждане на докладната записка, голяма част от общинските съветници на ГЕРБ напуснаха залата. При обяснението на отрицателния вот Асен Пилев обяви мнението на групата на ГЕРБ, формирано на предсесийното събрание, а именно, че докладна записка от 3 страници не може да изчерпи необходимите реформи в образованието, освен това тази докладна предлага само частично решение на проблемите. „Тя не защитава претенциите за реформи в образованието“ каза Пилев, но допълни, че все пак това е първа стъпка и поздрави Костадинов за инициативата.

„Не сме готови да вземем решение. Темата е обществено значима и поздравявам Костадинов за инициативата, но не можа да ни убеди“ заяви Станислав Павлов. Преди гласуването дебати в залата не липсваха. Златко Славев от БСП и вносителят Костадин Костадинов размениха мнения и познания по членовете и точките от Закона касаещи приема на ученици, както и недопускането на дискриминация.

По време на изказванията стана ясно, че към този момент има 20 незаписани в нито едно училище първокласници. Решението на поставения въпрос за сегрегацията на някои училища остава нерешен. Именно в тази посока бяха основните предложения на Костадинов. Той сам оттегли една от точките в докладната си за преобразуване на държавните в общински училища.

Началникът на отдел „Образование“ Тодор Петков каза, че в предложенията на Костадинов има резон и част от тях биха могли да се реализират, дори и за организирания транспорт може да се мисли поетапно въвеждане.

Оставки в Общински съвет-Дупница

След гласуването на тази докладна Костадин Костадинов подаде оставка като председател на Икономическа комисия. "В началото на този ОбС се разбрахме да бъде конструктивен и работещ и аз смекчих това към управляващите.

За втори път обаче отхвърляте моя докладна и то тази за образованието, която е изключително важна. Много хора ме обвиняват, че съм патерица на ГЕРБ, затова си подавам оставката като председател на ИК.

Нека хоратада знаят, че това е отношението към образованието, прави са да плюят политиците". Това заяви Костадин Костадинов и напусна заседанието, на което имаше да се разглеждат още 4-5 точки.