Паралелките след 8 клас набират ученици за второто класиране

Паралелките с прием след 8 клас търсят ученици
Паралелките с прием след 8 клас търсят ученици
Към момента учениците, завършили основно образование след VІІІ клас, неподали документи за участие в първи етап на класиране могат да подават документи за участие във втори етап на класиране.
След обявяване на записалите се в ІХ клас ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране няма преустановен прием в нито една паралелка в училищата от област Кюстендил.

Вторият етап на класиране на учениците за прием след завършен VІІІ клас продължава до 18.07.2017 г. вкл., когато ще бъдат обявени записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

Съгласно § 1, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование държавен, прием в паралелки след завършен VІІІ клас не се извършва когато след трети етап на класиране записаните са под норматива за минимален брой ученици, информират за Дарик от РУО – Кюстендил.
 
Дарик- Кюстендил