/ БГНЕС
902 седмокласници са подали заявления за 1073 места в паралелките от област Кюстендил, от тях класираните са 844, некласираните - 58 за първи етап на класиране.

Ето в кои столични гимназии се влиза най-трудно тази година

В област Кюстендил училищата с прием в VIII клас са 18 с утвърден държавен план-прием от 43 паралелки, в т.ч. 1 паралелка профил ФВС в СУ „Кл. Охридски“ - Дупница. Поради липса на посочени желания от кандидатите и недостатъчен брой класирани със заповед на началника на РУО-Кюстендил е преустановен приема в следните паралелки.

1 паралелка профил „Предприемачески“, СУ "Хр. Ботев" -  Кочериново
1 паралелка „Машини и системи с ЦПУ/Изолации в строителството“, ПТГ "Джон Атанасов" – Кюстендил
1 паралелка „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“, ПГТ "Никола Йонков Вапцаров" - Кюстендил


Резултатите от първия етап на класирането за училища с профилирани паралелки и за част от професии с прием в VIII клас могат да се проверят на сайта: https://priem.mon.bg.

Списъци по входящ номер с класираните за паралелките от област Кюстендил и некласираните седмокласници са обявени и в училищата-гнезда ОУ „Св. св. Кирил и Методий”-Кюстендил и ОУ „Христаки Павлович”-Дупница.

Излезе първото класиране за прием в гимназиите

До 16 юли, учениците класирани на I-ви етап на класиране за прием в VIII клас за учебната 2019/2020 година, трябва да се запишат в училището, в което са приети или там да подадат заявление за участие във втори етап на класиране. 

Учениците класирани по първо желание трябва да се запишат в училището, в което са приети. Ако не се запишат в посочения срок не запазват мястото си и могат да подават заявление за участие в Трети етап на класиране само за паралелките със свободни места. 

Тревожни резултати на седмокласниците по математика, министърът отчете проблем

В заявлението за втори етап на класиране учениците не могат да променят и пренареждат желанията си. Във II-ри етап на класиране тези ученици се класират на мястото си от I-ви етап или по по-предно свое желание.

Некласираните на I-ви етап ученици не подават заявление за II-ри етап на класиране, те автоматично участват в това класиране.