Темида съд
Темида съд / iStock/Getty Images
Районен съд- Дупница, под председателството на съдия Светла Пейчева призна подсъдимата Йорданка. Б. ЗА НЕВИНОВНА в това, че на 03.11.2011 г. и на 04.11.2011 г. в гр. Дупница при условията на продължавано престъпление, при една и съща обстановка и при еднородност на вината в качеството си на длъжностно лице – Старши специалист „Отчисляване и начисляване на възнаграждения и касова дейност” в Община Дупница е присвоила чужди пари  - 18 978.00 лв., собственост на Община Дупница, поверени й в това й качество да ги пази, като за улесняване на присвояването е извършила престъпление по чл. 311, ал.1 от НК, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание, като на 03.11.2011 г. в гр. Дупница, в качеството си на длъжностно лице в Община Дупница, в кръга на службата си е съставила официален документ - разходен касов ордер и приходна квитанция за сумата от 9 487.00 лв., в който е удостоверила неверни обстоятелства - престъпление по чл. 202, ал. 2, т. 1, във вр. с ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 201, предл. ІІ-ро от НК., като на осн. чл. 304 от НПК я оправдава по така повдигнатото обвинение.
Съдът отхвърля предявения иск от Община Дупница срещу подсъдимата за  нанесени имуществени вреди на Община Дупница в размер на 18 978.00лв., като недоказан и неоснователен.