Темида съд
Темида съд / iStock/Getty Images
Окръжна прокуратура – Кюстендил е изискала от Областния кризисен щаб за борба с коронавируса в града информация, касаеща създадената организация както на етап доболнична помощ, така и последваща диагностика и лечение на пациенти със съмнение за инфектиране или с потвърдено такова с Covid 19.
Поводът за това са нарастващите случаи на заболели от новия вирус на територията на областта, трима от които починали в МБАЛ „Д-р Никола Василев“ АД.
В писмото към щаба прокуратурата повдига въпроса за оценка на риска в доболнична и спешна помощ, касаеща лични лекари, медицински сестри и друг персонал. Обръща се внимание върху транспортирането на лица със съмнение за Covid 19, а именно – осигуряване на медицински персонал с лични предпазни средства и изготвяне на план за определяне на линейки и екипи за това.
Исканата информация касае и организацията на болничното обслужване и лечение – определяне на звена за диагностична оценка, навременно пробонабиране и изпращане на взетите материали за лабораторна диагностика, прием и преглед на пациентите, редът за хоспитализация.
Данните за обезпечеността, които следва да бъдат предоставени, се отнасят не само до личните предпазни средства за медицинския персонал, но и за нужната апаратура и количество легла за хоспитализация. Отправен е въпросът и за предприетото лечение по отношение на хоспитализираните лица.
Изпратеното от Окръжна прокуратура – Кюстендил искане за информация е в изпълнение на предвидените функции с оглед правомощията по надзора за законност.