ОИЦ-Кюстендил се включва в националната инициатива „Успешни заедно”
ОИЦ-Кюстендил се включва в националната инициатива „Успешни заедно” / ОИЦ Кюстендил

Инициативата „Успешни заедно" представи Областен информационен център-Кюстендил .Тя ще се проведе в периода 22 март - 9 май 2016 г. от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България и е насочена към бизнеса.
През месец април екипът на ОИЦ-Кюстендил ще проведе разговори с фирми, които имат реализирани проекти през изминалия програмен период, за включване в Дни на отворените врати. По време на Дните на отворените врати фирмите-бенефициенти ще разкажат на медиите и гражданите как проектът/проектите са подобрили работата на фирмата, какви трудности са срещнали по време на изпълнението. По време на тези посещения ще се дискутират вижданията на бизнеса по отношение на опростяване на достъпа до ЕСИФ.
В рамките на инициативата екипът на ОИЦ-Кюстендил ще проведе и информационна кампания за популяризиране на новите възможности за бизнеса в периода 2014 - 2020 г.
Кампанията ще приключи със заключително събитие, което ще се проведе на 9 май в централната част на град Кюстендил. С фотографии от изпълнени проекти ще бъде направено представяне на фирмите, включили се в Дните на отворените врати. Заключителното събитие ще включва и музикална част, викторина с награди, с което ще се отбележи петата годишнина от създаването на Мрежата от 28 информационни центъра.