Обезщетяват собственици на земеделски земи
Обезщетяват собственици на земеделски земи / netinfo

   11 решения на общинските съвети в Кюстендил са върнати за ново обсъждане през 2007 г. Поради нарушения със заповеди са оспорени 4 нарушения , 3 от образуваните дела са решени в полза на областния управител. Отхвърлени са  3 неправомерни жалби срещу решения на Общинския съвет в Кюстендил, 7 на съвета в Бобов дол и 1 в Дупница.

   Със заповед на областния управител са определени 2992 декара земеделски земи от Общинския поземлен фонд на стойност 1384 734 лв. за обезщетяване на собственици  и техните наследници.