/ iStock/Getty Images
Най-голям проблем, съществуващ на територията на Кюстендил са ниските доходи, става ясно от анкета относно обществената осведоменост и ангажираност на гражданите на община Кюстендил по политиките за качеството на атмосферния въздух по проект "За чист въздух в Кюстендил".

Докладът от анкетата е публикуван на страницата на Община Кюстендил. Анкетата включва 30 въпроса, тематично разделени в четири подчасти - от екопрофила и от социалния и обществения живот.

Прогнозната рамка на бюджета на Община Кюстендил е близо 61 млн. лв.

Липсата на грижа за околната среда е третият по важност проблем в Кюстендил, заедно с миграцията, са посочили още участниците в допитването. Според тях, най-сериозният екологичен проблем за града е нередовното събиране и извозване на отпадъци, следван от замърсен въздух и лоша поддръжка на зелените площи.

Преобладаващо е мнението, че качеството на въздуха в Кюстендил е по-скоро добро, а е най-лошо през зимните месеци. Според участвалите в допитването, трите най-сериозни фактора, които оказват влияние на качеството на атмосферния въздух в Кюстендил, са отоплението с твърдо гориво, използването за предвижване в града с автомобили и нередовното почистване на улиците.
БТА