На годишно събрание Адвокатската колегия в Кюстендил отчете дейността си
На годишно събрание Адвокатската колегия в Кюстендил отчете дейността си / Даниела Атанасова

С отчет за дейността на Адвокатския съвет през 2010-та година започна годишното събрание на колегията в Кюстендил. Направи го председателят Емил Велинов. Доклад на Контролния съвет и отчет на Дисциплинарния съд също бяха включени в дневния ред, както и избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната. По закон на 40 юристи се избира един делегат, каза секретарят на колегията Васил Иванов.

На събранието присъства и народният представител от Коалиция за България Мая Манолова. Поканени са и председателите на съдилищата в Кюстендилски съдебен окръг и кметът на Кюстендил Петър Паунов.

На годишно събрание Адвокатската колегия в Кюстендил отчете дейността си
netinfo

"В началото на годината колегията в Кюстендил се състои от 212 членове. Осем са се отписали, трима са починали, а други трима са лишени от адвокатски права. Благодаря на колегите за положената работа през година. Доказателство за това е и намаленият брой жалби на адвокати. Няма и оплаквания от работата на колегите от съдилищата", прочете в доклада си председателят на колегията Емил Велинов. Колегията в Кюстендил е участвала и в много семинари, специализации и квалификации, които ще продължат и тази година, коментира още Велинов. Следващото планирано обучение ще се проведе в Загреб.

Годишното събрание на адвокатите се провежда в Спа центъра. За да е легитимен форума се нуждае от присъствие на две трети от членовете на колегията, обясни секретарят Васил Иванов.

На годишно събрание Адвокатската колегия в Кюстендил отчете дейността си
netinfo