МРРБ одобри трите зони от Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на Кюстендил
МРРБ одобри трите зони от Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на Кюстендил / Дарик радио,архив

Министерство на регионалното развитие и благоустройството одобри предложените от община Кюстендил три зони за въздействие към Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил.

Зоната  с преобладаващ социален характер  обхваща кв. Запад, кв. Румяна Войвода и малка част от кв. Могилата. Най-голяма съставна част на социалната зона е кв. Запад между ул. „Иван Вазов", „Проф. Емануил Иванов" и „Шейново" на изток. Бул."Цар Освободител" на юг и ул. „Петър Ников", по която отчасти минава западната граници. Западно от ул. „Петър Ников" попадат терени на ел подстанция и няколко други сгради в строителните граници на града. В рамките на кв. Запад са разположени Езикова Гимназия „Д-р П. Берон" и пазарът между ул. „Нов живот" и „Шейново". Северно от р. Банщица социалната зона включва малка част от кв. Могилата, територии между ул. „Власина" до пл. Спартак, след което минава по ул. „Спартак" и ул."Банщица" и продължава към бул. „Македония". Успоредно на споменатия булевард в рамките на зоната попадат няколко многофамилни жилищни блока, както и училище и крайречната зона. Кв. „Румяна Войвода" е с граници: ул. „Тинтява‘ и „Шипка", след това границата на квартала в западна посока, която стига до „Гюешевско шосе. Северно от това шосе социалната зона обхваща няколко имота с еднофамилни къщи, една бензиностанция и СБА (Съюза на Българските Автомобилисти).

 Зона с потенциал за икономическо развитие: Индустриална зона Изток. Границите на зоната са следните: на запад ул. „Овощарска" и „Гоце Делчев", в северна посока - жп линията. Северно от ул. „Прогон" обхваща урегулираните имоти в рамките на промишлената зона. Последователно маршрутът, по който се описва зоната, минава по Николичевски път, ул."Прогон", пресича жп трасето, продължава по малка отсечка от ул."София", докато достигне в източна посока кв. Изток, с който граничи. След като пресече реката по бул."Княз Ал. Дондуков" контурът на индустриалната зона стига до бул. „Цар Освободител", продължава по него до кръстовището с ул. „Овощарска", където полигонът се затваря.

 Зона с публични функции с висока обществена значимост:Публичната зона е най-дисперсна и с неправилна форма, тъй като включва знакови публични пространства и обществено-обслужващи обекти. Тя обхваща една компактна част - територията на Антична Пауталия и сегашния градски център - и около нея няколко оси или направления.