/ netinfo
Младежка банка-Кюстендил постави началото на конкурса за проектни предложения. „Очакваме вашите идеи на лично съобщение тук, на страницата ни, или на e-mail: debut.kn@abv.bg. Ако искате да се срещнем, заповядайте всеки вторник и четвъртък от 19:00 часа в Огледалната зала на Драматичен театър. Крайния срок за подаване на проекти е 12 април. Желаем успех на всички!, призовават младежите.

Младежка банка е създадена през май 2014 година. Екипът на Младежка банка Кюстендил работи изцяло на доброволчески принцип, с цел подпомагане на креативните идеи на младите хора в града. В процеса на работа младежите се учат и развиват своите лидерски качества.

Екипът работи с други млади хора за развиване на уменията и опита им в подготовка на проекти, фондонабиране и фондоразпределяне. В основата на Младежка банка Кюстендил са доброволци от Сдружение „Дебют”, които целят да подпомогнат развитието на гражданското общество и да дадат шанс на младите хора в региона.