Масови проверки на заведения, магазини, предприятия за производство и търговия с храни
Масови проверки на заведения, магазини, предприятия за производство и търговия с храни / Дарик радио,архив

Проверки на предприятия за производство и търговия с храни, складове за търговия на едро и дребно с храни, заведения за обществено хранене, обекти за тьрговия на дребно с храни, пазари и борси в областта, започват инспекторите от ОДБХ Кюстендил.
При проверките ще се обръща внимание на: регистрацията на обектите, съответствие на сграден фонд и оборудване с действащото законодателство , процедури по НАССР, документи за произход и качество на храните, срокове и условия за съхранение на храните.
При проверките на заведенията за обществено хранене, намиращи се на територията на обекти за отдих, които предлагат услугата "ол инклузив", ще се проверява съответствието им с нормативните изисквания.
Проверките ще са през периода от 09.12.2013г. до 07.01.2014 г.