дърва за огрев
дърва за огрев / Dariknews.bg
Лимит за домакинство, от 8 пространствени кубически метра широколистни и 10 кубически метра иглолистни, за добив от общинските гори на дърва за огрев, определи Общински съвет- Кюстендил. Лимитът за иглолистна строителна дървесина е 3 куб. м.

Цените с ДДС на дървата за огрев се запазват, както и през миналата година и са: 20 лв. на 1 куб. м. широколистни дърва и 10 лв. за 1 куб. м. иглолистни дърва за огрев. При издаването на превозен билет и позволително за купуване на дървесина, на правоимащите лица ще се събира такса от 1, 50 лв. с ДДС.

Съветниците одобриха докладната от администрацията, да бъдат предоставени от общинските гори 3 410 куб. м. дървесина, от която 1 157 широколистна и 2 253 иглолистна дървесина, за задоволяване на нуждите на местното население с дърва за огрев.
 
Дарик- Кюстендил