Кюстендилска област- пример за интегриране на роми
Кюстендилска област- пример за интегриране на роми / netinfo

  Да проучат добрите практики от образователното интегриране на ромските деца, на посещение в Кюстендил бе експертна комисия от Дирекция " Етнографски и демографски въпроси" към Министерски съвет. Те ще бъдат използвани при изготвянето на критерии, с които ще се кандидатства по програма ФАР на ЕС, раздел Образование.

 Областният експерт по етническите и демографските въпроси Сашо Ковачев заяви, че като такива добри практики на комисията са посочени обучението но ромски деца във 2- ро и 6- то основно училище.