Избират 10 съдебни заседатели от община Дупница за Окръжния съд

Избират 10 съдебни заседатели от община Дупница за Окръжния съд
Избират 10 съдебни заседатели от община Дупница за Окръжния съд / Дарик Нюз,архив

До 27 януари продължава приема на документи на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Кюстендил. Процедурата беше открита с решение на ОбС- Дупница. Съгласно решението на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд София, за община Дупница са определени 10 съдебни заседатели към Окръжен съд Кюстендил.
Комисия, която беше определена от ОбС ще извърши проверка на документите. Сред набора от 11 документа са свидетелство за съдимост и медицинско удостоверение.
Съдебен заседател не може да бъде лице ако вече е съдебен заседател в друг съд, е общински съветник от съдебния район за който е избран, участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели, работи в съд, прокуратура или друг орган от системата на националната сигурност, намиращи се в съдебния район.
Мандата на съдебните заседатели е 4 години. Не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.