Етно център в Кюстендил
Етно център в Кюстендил / netinfo

9 докладни за кандидатстване за финансиране по различни програми на ЕС ще разгледа Общински съвет Кюстендил.4 от тях внася РИМ "Академик Йордан Иванов" Кюстендил.Община Кюстендил ще кандидатства по програма"Красива България" за ремонт на сградата на дома за възрастни хора с умствена изостаналост в село Преколница. 34 800 лв. са от бюджета на община Кюстендил а 174 000 лв.- безвъзмездни средства.

Изграждането на Етно-център на площ 808 кв. м. в Кюстендил, предвижда проект на община Кюстендил, община Лебане- Р Сърбия и ТПП в Кюстендил. По проекта се предвижда центъра да е разположен на 2 етажа. В него ще има занаятчийски работилници,магазинчета, ателиета, изложбена зала, музей, конферентна зала, кафенета, административна част. Максималната сума по него е 1 000 000 евро.