Две социални услуги започват от 1 октомври в Дупница
Две социални услуги започват от 1 октомври в Дупница / Дарик радио,архив

Две социални услуги започват от 1 октомври в Дупница. Първата е на община Дупница, втората на КНСБ. И двете са насочени към уязвимите социални групи.
От КНСБ възстановяват един свои проект в Дупница, социалната услуга обществена трапезария. Такава е имало преди 2005 година.
Чрез социалната услуга „ОБЩЕСТВЕНИ ТРАПЕЗАРИИ" в продължение на повече от 15 години, КНСБ осъществява на територията на България инициатива през зимните месеци на годината да осигурява безплатен обяд на крайно нуждаещи се лица. От 1 октомври 2015 г. КНСБ, съвместно с Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов" ще продължи да предоставя безплатен обяд на 247 нуждаещи се в 13 населени места. За трудно подвижните и болните на легло потребители е осигурен транспорт за предоставяне на услугата по домовете, със съдействието на Домашен социален патронаж. Потребителите ще получават безплатна храна всеки делничен ден, която включва: супа, основно ястие и хляб. В община Дупница ще бъде разкрита обществена трапезария за 17 лица, нуждаещи се от подкрепа. Те следва да подадат необходимите документи в Регионалния съвет на КНСБ в гр. Дупница, най късно до 12:00 часа на 29 септември. Постоянно действаща комисия, с представители на Регионалния съвет на КНСБ и Дирекциите „Социално подпомагане" ще координират организацията и осъществяването на всички дейности по програмата и ще извършват подбор на потребителите.
Същевременно беше подписан нов договор за социалната услуга „Обществена трапезария", финансирана от Фонд „Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика. По този начин Община Дупница ще продължи да реализира и през периода от 1 октомври до 31 декември 2015 год. осигуряването на топъл обяд за 99 човека. Желаещите да ползват услугата могат да подават документи до 28 септември в деловодството на общинска администрация. Право на кандидатстване и в двата случая имат лица и семейства, получаващи месечно подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии, скитащи и бездомни деца и лица. Подборът на лицата ще се извърши от специално назначена за целта комисия, в която ще бъде включен и представител дирекция „Социално подпомагане" Дупница. Услугата ще се предоставя от „Домашен социален патронаж".